TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Historia Biblioteki PWr

a_1_1946.jpg

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej została powołana do istnienia 1 marca 1946 roku. Jednakże już jesienią 1945 przystąpiono do porządkowania ocalałych po niemieckiej Wyższej Szkole Technicznej zbiorów, inwentarzy i katalogów oraz do tworzenia księgozbioru dla kształtującego się polskiego środowiska akademickiego.

Pierwszym organizatorem, a następnie długoletnim dyrektorem Biblioteki był mgr Józef Tarnawski, dawny pracownik Biblioteki Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. 

Ugruntowanie działalności Biblioteki nastąpiło w 1952 roku. W Statucie Politechniki znalazł się wtedy zasadniczy zapis dotyczący biblioteki, którą uznano za instytucję ogólnouczelnianą, powołaną do udziału w realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Wpływ na lokalizację, gromadzenie i udostępnianie zbiorów miała nowa struktura organizacyjna Uczelni obowiązująca od 1968 roku.

dawna_czytelnia.jpg

Nastąpiła wtedy centralizacja zarządzania działalnością biblioteczną Uczelni (jeden budżet na zakup zbiorów, centralne gromadzenie i opracowanie całego księgozbioru).

W tym czasie została również zmieniona nazwa biblioteki na: Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej (BG i OINT). Do tworzonych wówczas instytutów skierowano księgozbiory bibliotek katedralnych, zakładowych, wydziałowych, a także znaczną część czasopism zagranicznych, udostępnianych do tej pory w Bibliotece Głównej.

Biblioteka swój profil zawdzięcza rozwijanym, zwłaszcza od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, takim sferom działań jak: usługi informacyjne, prowadzenie badań naukowych i dydaktyki w zakresie systemów informacyjnych, a także projektowanie i wdrażanie systemów komputerowych.

Uruchomiono wtedy komputerowy system selektywnej dystrybucji informacji oraz system dokumentowania prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej. Zapoczątkowano automatyczne katalogowanie książek. W latach dziewięćdziesiątych wdrożono Komputerowy Zintegrowany System Biblioteczny APIN, który obsługiwał niemal wszystkie procesy biblioteczne. Od 2002 roku w bibliotece działa system biblioteczny ALEPH. W roku 2004 uruchomiono drugą w Polsce bibliotekę cyfrową. W 2007 roku ogłoszony został konkurs na nowy gmach biblioteki. Zwycięski okazał się projekt wykonany przez projektantów drezdeńskich - Heinle Wicher und Partner Freie Architekten, we współpracy z wrocławską firmą konstrukcyjną Polswiss-Projekt Sp. z o.o. Budowę rozpoczęto wiosną 2011 roku, a zakończono jesienią roku 2013.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Biblioteka Główna oraz dawne biblioteki wydziałowe i instytutowe weszły w strukturę nowo powstałego Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, tworząc Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej. 

onas_bibliotech.jpg

Obejrzyj film przygotowany z okazji 70-lecia Biblioteki PWr:

Politechnika Wrocławska © 2018