TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Klasyczna

Zadania Biblioteki Klasycznej:
 • gromadzenie, opracowywanie, magazynowanie, udostępnianie i konserwacja zbiorów drukowanych z zakresu dziedzin wiedzy reprezentowanych w Uczelni;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury beletrystycznej na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników Uczelni;
 • prowadzenie systematycznych prac w zakresie kontroli oraz selekcji i kasacji zbiorów;
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany publikacji;
 • współpraca z innymi bibliotekami w kraju i za granicą w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • magazynowanie i ochrona zbiorów specjalnych;
 • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej z zakresu bibliologii i informatologii;
 • działalność informacyjna, szkoleniowa i instruktażowa w zakresie korzystania ze zbiorów i usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny;
 • tworzenie centralnego katalogu zbiorów bibliotecznych i opieka nad jego prawidłowym funkcjonowaniem;
 • współpraca w zakresie współkatalogowania z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem (NUKAT) oraz z międzynarodowym serwisem OCLC;
 • prowadzenie praktyk i staży zawodowych dla pracowników innych bibliotek oraz studentów i doktorantów w specjalnościach informatologii i bibliotekoznawstwo.
W strukturę Biblioteki Klasycznej wchodzą:
Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów

Budynek A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 307, 307A, 308, 313, 400, 408, 429, 429 B

Kierownik Działu Udostępniania i Magazynowania Zbiorów
mgr Dariusz Kardela
bud. A-1, pok. 313
tel. 71 320 47 96
dariusz.kardela@pwr.edu.pl 

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
dr Bartłomiej Bartelmus 408 71 320 32 30 bartlomiej.bartelmus@pwr.edu.pl
inż. Krystyna Całka 307 A 71 320 23 03 krystyna.calka@pwr.edu.pl
Jacek Chmura 408 71 320 32 30 jacek.chmura@pwr.edu.pl
mgr Jolanta Cygal 307 A 71 320 23 03 jolanta.cygal@pwr.edu.pl
Joanna Gedo 400 71 320 39 73 joanna.gedo@pwr.edu.pl
mgr Anna Gratka-Orzełek 308 71 320 29 57 anna.gratka-orzelek@pwr.edu.pl
Halina Grodzińska 313 71 320 23 76 halina.grodzinska@pwr.edu.pl
Anna Jakuszewska 307 71 320 23 03 anna.jakuszewska@pwr.edu.pl
Renata Jekiełek 408 71 320 32 30 renata.jekielek@pwr.edu.pl
Elżbieta Kalinowska 400 71 320 39 73 elzbieta.kalinowska@pwr.edu.pl
Sebastian Król 408 71 320 32 30 sebastian.krol@pwr.edu.pl
mgr Beata Nieszporek 408 71 320 32 30 beata.nieszporek@pwr.edu.pl
Artur Omachel 429 71 320 36 74 artur.omachel@pwr.edu.pl
mgr Marek Stoliński 408 71 320 32 30 marek.stolinski@pwr.edu.pl
Ryszard Szczebelski 408 71 320 32 30 ryszard.szczebelski@pwr.edu.pl
Elżbieta Tokarska 307 A 71 320 23 03 elzbieta.tokarska@pwr.edu.pl
Natalia Widańska 2.01,
bud. C-13,
II piętro
nanatalia.widanska@pwr.edu.pl 
Honorata Wolna 307 A 71 320 23 03 honorata.wolna@pwr.edu.pl
Dariusz Wójcik 429 71 320 36 74 dariusz.wojcik@pwr.edu.pl
mgr inż. Urszula Anna Wojtasik 307 A 71 320 23 03 urszula.anna.wojtasik@pwr.edu.pl
mgr inż. Maria Jolanta Zdankiewicz 308 71 320 29 57 maria.zdankiewicz@pwr.edu.pl

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów

Budynek A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 421-427,

Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów:
mgr Iwona Hofbauer-Cendrowicz
bud. A-1, pok. 424
tel. 71 320 47 37
iwona.cendrowicz@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
Irena Białobłocka 425 71 320 28 18 irena.bialoblocka@pwr.edu.pl
mgr Bożena Biernacka 421 71 320 47 24 bozena.biernacka@pwr.edu.pl
Stanisława Bińczycka 428 71 320 36 77 stanislawa.binczycka@pwr.edu.pl
Lidia Budych 423 71 320 29 16 lidia.budych@pwr.edu.pl
mgr Karolina Ćwięka 427 71 320 33 10 karolina.cwieka@pwr.edu.pl
mgr Rita Dziuba rita.dziuba@pwr.edu.pl
mgr Mirosław Garbacz 422 71 320 34 12 miroslaw.garbacz@pwr.edu.pl
mgr Ewa Goumissi 425 71 320 28 18 ewa.goumissi@pwr.edu.pl
Danuta Gratka 423 71 320 29 84 danuta.gratka@pwr.edu.pl
mgr Zuzanna Helis 426 71 320 43 36 zuzanna.helis@pwr.edu.pl
mgr Magdalena Janus 427 71 320 33 10 magdalena.janus@pwr.edu.pl
mgr Anna Klityńska 422 71 320 34 12 anna.klitynska@pwr.edu.pl
mgr Kamila Kopańska 427 71 320 33 10 kamila.kopanska@pwr.edu.pl
mgr Marta M. Kordas 424 71 320 47 37 marta.kordas@pwr.edu.pl
mgr Małgorzata Kuziela 425 71 320 27 97 malgorzata.kuziela@pwr.edu.pl
mgr Wioletta Kwiecień 425 71 320 29 16 wioletta.kwiecien@pwr.edu.pl
mgr Justyna Osowska 424 71 320 47 37 justyna.osowska@pwr.edu.pl
mgr Magdalena Prokopowicz 426 71 320 43 36 magdalena.prokopowicz@pwr.edu.pl
mgr Helena Pyza 426 71 320 43 36 helena.pyza@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska © 2018