TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Elektroniczna

Zadania Biblioteki Elektronicznej:
 • gromadzenie i organizowanie dostępu do naukowych zasobów elektronicznych;
 • rejestracja i udostępnianie informacji o dorobku naukowym pracowników, doktorantów, studentów Politechniki Wrocławskiej oraz wszystkich osób realizujących pracę w ramach umów cywilno-prawnych na rzecz Politechniki Wrocławskiej;
 • udostępnianie wyników badań naukowych oraz dorobku naukowego i artystycznego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni w modelu Open Access;
 • digitalizacja zasobów bibliotecznych i innych dokumentów Uczelni;
 • świadczenie usług w zakresie digitalizacji na potrzeby innych instytucji i podmiotów zewnętrznych;
 • tworzenie i udostępnianie cyfrowych zasobów informacji w ramach bibliotek cyfrowych i repozytoriów, również we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi;
 • koordynowanie działań w ramach Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej z zakresu bibliologii i informatologii;
 • działalność informacyjna, szkoleniowa i instruktażowa w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów i usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny;
 • prowadzenie działalności naukometrycznej na potrzeby Uczelni i instytucji zewnętrznych, a w szczególności wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych;
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej związanej z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem funkcjonalności bibliotecznych systemów informacyjnych;
 • świadczenie usług bibliotecznych, informacyjnych i szkoleniowych podmiotom gospodarczym oraz jednostkom administracji państwowej i samorządu terytorialnego, zgodnie z umowami zawartymi przez Uczelnię;
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w Polsce i na świecie w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.
 • przygotowanie informacji na potrzeby akredytacji podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w zakresie usług i zasobów bibliotecznych tradycyjnych i elektronicznych;
 • przygotowanie informacji o organizowanych przez jednostkę konferencjach naukowych na potrzeby Zintegrowanego Systemu o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;
 • wspieranie realizacji zadań jednostek związanych z archiwizowaniem prac dyplomowych. 
W strukturę Biblioteki Elektronicznej wchodzą:
Dział Otwartej Nauki

Budynek D-21, pok. 224-225, 230-233, 

Kierownik Działu Otwartej Nauki
mgr Anna Komperda
bud. D-21, pok. 232
tel. 71 320 31 61
anna.komperda@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
mgr Elżbieta Antasik 230 71 320 23 14 elzbieta.antasik@pwr.edu.pl
mgr Dominika Elsner 233 71 320 41 69 dominika.elsner@pwr.edu.pl
mgr Magdalena Józefiak 71 320 47 26 magdalena.jozefiak@pwr.edu.pl
Agnieszka Kirel 231 71 320 47 61 agnieszka.kirel@pwr.edu.pl
Damian Klesta 224 71 320 33 29 damian.klesta@pwr.edu.pl
Dominik Kołcio 224 71 320 38 18 dominik.kolcio@pwr.edu.pl
mgr Ewa Kowalewska 231 71 320 47 61 ewa.kowalewska@pwr.edu.pl
mgr Anna Kulczycka  225 71 320 47 26 anna.kulczycka@pwr.edu.pl
mgr Barbara Mąka-Stolingwa 233 71 320 31 63 barbara.maka@pwr.edu.pl
Grażyna Mościcka 233 71 320 31 63 grazyna.moscicka@pwr.edu.pl
mgr Anna Pyza 229 71 320 47 25 anna.pyza@pwr.edu.pl
mgr Joanna Skorupska  225 71 320 47 26 joanna.skorupska@pwr.edu.pl
mgr Beata Starosta 230 71 320 23 14 beata.starosta@pwr.edu.pl
mgr Katarzyna Szafińska-Watras 233 71 320 41 69 katarzyna.szafinska@pwr.edu.pl

- Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów

Budynek D-21, pok.009, 211

Kierownik Działu Otwartej Nauki/Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów
mgr Anna Komperda
bud. D-21, pok. 232
tel. 71 320 31 61 
anna.komperda@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
Tomasz Gracek 009 71 320 47 50 tomasz.gracek@pwr.edu.pl
dr Witold Król 009 71 320 47 50 witold.krol@pwr.edu.pl 
mgr Mariusz Mieszkalski 009 71 320 38 30 mariusz.mieszkalski@pwr.edu.pl
mgr Ewa Nitefor-Kalinowska 009 71 320 27 99 ewa.nitefor-kalinowska@pwr.edu.pl 
mgr Monika Pichlak 009 71 320 47 50 monika.pichlak@pwr.edu.pl
mgr Natalia Pietrzak-Sobowiec 009 71 320 47 50 natalia.pietrzak@pwr.edu.pl
mgr Piotr Pinkawa 009
211
71 320 38 30
71 320 29 16
piotr.pinkawa@pwr.edu.pl
dr inż.arch. Ewa Szczepankiewicz 009 71 320 27 99 ewa.szczepankiewicz@pwr.edu.pl
mgr Agnieszka Wójcik 009 71 320 47 50  agnieszka.wojcik@pwr.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych

Budynek D-21, pok. 101, 104, 227

Kierownik Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
mgr inż. Barbara Urbańczyk
bud. D-21, pok. 108
tel. 71 320 47 15
barbara.urbanczyk@pwr.edu.pl

Z-ca Kierownika Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
mgr Krzysztof Moskwa 
bud. D-21, pok. 226
tel. 71 320 23 07
krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl


Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
mgr Łukasz Bejnar 227 71 320 28 52 lukasz.bejnar@pwr.edu.pl
mgr inż. Krzysztof Doliński 104 71 320 29 03 krzysztof.dolinski@pwr.edu.pl
Elżbieta Kaczmarzyk 203 71 320 35 27 elzbieta.kaczmarzyk@pwr.edu.pl
Małgorzata Komza 203 71 320 35 27 malgorzata.komza@pwr.edu.pl
mgr Marta Natalia Kordas 203 71 320 35 27 marta.natalia.kordas@pwr.edu.pl
mgr Elżbieta Wańczyk 227 71 320 28 52 elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl
mgr Jadwiga Wojtczak 101 71 320 38 82 jadwiga.wojtczak@pwr.edu.pl

- Laboratorium Metod Naukometrycznych

Budynek D-21, pok. 101, 104

Kierownik Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
mgr inż. Barbara Urbańczyk
bud. D-21, pok. 108
tel. 71 320 47 15
barbara.urbanczyk@pwr.edu.pl

Z-ca Kierownika Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
mgr Krzysztof Moskwa 
bud. D-21, pok. 226
tel. 71 320 23 07
krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
mgr Paweł Bęben 101 71 320 47 80 pawel.beben@pwr.edu.pl
mgr Marek Dubiński 104 71 320 29 03 marek.dubinski@pwr.edu.pl
mgr Karolina Homerska 104 71 320 23 08 karolina.homerska@pwr.edu.pl
mgr Olga Konatowska-Ciszek 101 71 320 47 80 olga.konatowska-ciszek@pwr.edu.pl
mgr Dorota Krawczyk 104 71 320 23 08 dorota.krawczyk@pwr.edu.pl
Agnieszka Kuczyńska 104 71 320 23 08 agnieszka.kuczynska@pwr.edu.pl
mgr Katarzyna Machcińska 101 71 320 47 80 katarzyna.machcinska@pwr.edu.pl
mgr Jolanta Wróbel 104 71 320 23 08 jolanta.wrobel@pwr.edu.pl

Dział Systemów i Technologii Informacyjnych

Budynek D-21, pok.003, 132, 133

Kierownik Działu Systemów i Technologii Informacyjncyh
Jan Kordas
bud. D-21, pok. 132
tel. 71 320 78 03
jan.kordas@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
Izabela Dachowska 003 71 320 78 15 izabela.dachowska@pwr.edu.pl
Michał Kamiński 003 71 320 78 15 michal.kaminski@pwr.edu.pl
Karol Radzikowski 003 71 320 78 15 karol.radzikowski@pwr.edu.pl
inż. Łukasz Roznerski 133 71 320 36 18 lukasz.roznerski@pwr.edu.pl
Grzegorz Sztyma 133 71 320 47 64 grzegorz.sztyma@pwr.edu.pl
- Laboratorium Systemów i Usług Informacyjnych

Budynek D-21, pok. 132, 224, 228

Kierownik Działu Systemów i Technologii Informacyjncyh / Laboratorium Systemów i Usług Informacyjnych
Jan Kordas
bud. D-21, pok. 132
tel. 71 320 78 03
jan.kordas@pwr.edu.pl

Pracownicy:

imię i nazwisko nr pokoju telefon email
mgr Karolina Malamis 228 71 320 28 88 karolina.malamis@pwr.edu.pl
mgr inż. Irena Rzońca 224 71 320 38 46 irena.rzonca@pwr.edu.pl
Dział Usług Informacyjnych

Kierownik Działu Usług Informacyjnych
mgr Honorata Niemiec
bud. D-21, pok. 130
tel. 71 320 35 09
honorata.niemiec@pwr.edu.pl

Lokalizacje, zakresy zbiorów i godziny otwarcia bibliotek DUI >>

Pracownicy:

imię i nazwisko budynek i nr pokoju telefon email
Kinga
Bassara-Bochna
D-2, 5 71 320 32 61 kinga.bassara@pwr.edu.pl
Agnieszka
Bielinowicz
A-3, 322 71 320 2484 agnieszka.bielinowicz@pwr.edu.pl
Mirosława Charłap D-2, 5 71 320 32 61 miroslawa.charlap@pwr.edu.pl
Małgorzata
Czerniewicz
E-3 71 320 62 74 malgorzata.czerniewicz@pwr.edu.pl
Joanna Dukiel E-3 71 320 62 74 joanna.dukiel@pwr.edu.pl
Barbara Gałecka Jelenia Góra, 114 75 75 510 48
wew. 326
barbara.galecka@pwr.edu.pl
Renata Garczarek C-11, 0.1 71 320 31 00 renata.garczarek@pwr.edu.pl
Anna Gromadzka B-4, 3.51 71 320 39 45 anna.gromadzka@pwr.edu.pl
Katarzyna Gwizda C-6, 137 71 320 34 92 katarzyna.gwizda@pwr.edu.pl
Renata Jankowska E-3
71 320 62 74 renata.jankowska@pwr.edu.pl
Bogusława Jaworska H-4, 514 71 320 31 33 boguslawa.jaworska@pwr.edu.pl
Magdalena Józefiak D-20, 604 71 320 36 40 magdalena.jozefiak@pwr.edu.pl
Alicja Kalecińska C-6, 60 71 320 28 27
71 320 42 60
alicja.kalecinska@pwr.edu.pl
Jolanta Kłodnicka D-20, 604 71 320 36 40 jolanta.klodnicka@pwr.edu.pl
Karolina
Kominkiewicz
Legnica, 404 76 850 29 73 karolina.kominkiewicz@pwr.edu.pl
Noemi Kostas A-3, 322 71 320 24 84 noemi.kostas@pwr.edu.pl
Iwona Kretkowska B-4, 3.51 71 320 39 59 iwona.kretkowska@pwr.edu.pl
Aleksandra Krzywda D-21, 130 71 320 32 86 aleksandra.krzywda@pwr.edu.pl 
Agnieszka Kucharska L-1, 148 71 320 68 14 agnieszka.kucharska@pwr.edu.pl
Greta Kuprianiuk L-1, 148 71 320 68 14 greta.kuprianiuk@pwr.edu.pl
Dorota Kuropka D-2, 5 71 320 32 61 dorota.kuropka@pwr.edu.pl
Magdalena Leonik C-6, 60 71 320 28 27
71 320 42 60
magdalena.leonik@pwr.edu.pl
Elżbieta Łaszcz C-6, 60 71 320 28 27
71 320 42 60
elzbieta.laszcz@pwr.edu.pl
Małgorzata Całuch C-6, 137 71 320 34 92 malgorzata.caluch@pwr.edu.pl
Władysława Mazurek A-3, 316 71 320 35 15 wladyslawa.mazurek@pwr.edu.pl
Daniel Milczarski B-4, 3.51 71 320 39 59 daniel.milczarski@pwr.edu.pl
Olga Mituś B-4, 3.51 71 320 28 26 olga.mitus@pwr.edu.pl
Anna Morawska C-6, 137 71 320 34 84 anna.morawska@pwr.edu.pl
Kamila Osmólska L-1, 148 71 320 68 14 kamila.osmolska@pwr.edu.pl
Marta
Owczarek
C-5, 202-203 71 320 32 23
71 320 30 21
marta.owczarek@pwr.edu.pl
Irena Pruska Wałbrzych, A, 220 74 8478656 
wew.219
irena.pruska@pwr.edu.pl
Małgorzata
Raczyńska
C-5, 202-203 71 320 31 23
71 320 30 21
malgorzata.raczynska@pwr.edu.pl
Elżbieta Rutecka Wałbrzych, A, 220 74 8478656 
wew.219
elzbieta.rutecka@pwr.edu.pl
Teresa
Rybol-Stalewska
A-3, 322 71 320 24 84 teresa.rybol-stalewska@pwr.edu.pl
Elżbieta Skrobek Jelenia Góra, 114 75 75 510 48 
wew. 326
elzbieta.skrobek@pwr.edu.pl
Anna
Stach-Siegieńczuk
D-20, 604 71 320 36 40 anna.stach-siegienczuk@pwr.edu.pl
Katarzyna Szczepaniak Legnica, 404 76 850 29 73 katarzyna.szczepaniak@pwr.edu.pl
Krystyna
Szczerbaniewicz
B-4, 3.51 71 320 39 59 krystyna.szczerbaniewicz@pwr.edu.pl
Emilia Szymków C-11, 0.1 71 320 31 00 emilia.szymkow@pwr.edu.pl
Ewa
Tomaszewska
H-4, 514 71 320 31 33 ewa.tomaszewska@pwr.edu.pl
Aleksandra Topolska D-2, 5 71 320 32 61 aleksandra.topolska@pwr.edu.pl
Magdalena Waleńska B-4, 3.51 71 320 39 45 magdalena.walenska@pwr.edu.pl
Małgorzata
Wawrzyniak
D-2, 5 71 320 32 61 malgorzata.wawrzyniak@pwr.edu.pl
Honorata Werszler D-2, 5 71 320 32 61 honorata.werszler@pwr.edu.pl
Tomasz Winiarski B-4, 3.51 71 320 39 45 tomasz.artur.winiarski@pwr.edu.pl
Krzysztof Wolf E-3
71 320 63 74 krzysztof.wolf@pwr.edu.pl
Joanna Wójcik B-4, 3.51 71 320 35 18 joanna.wojcik@pwr.edu.pl
Monika Zagrodnik A-3, 316 71 320 35 15 monika.zagrodnik@pwr.edu.pl
Bożena Zarucka B-4, 3.51 71 320 28 26 bozena.zarucka@pwr.edu.pl
Robert Zwiernik E-3
71 320 64 41 robert.zwiernik@pwr.edu.pl
Ewa
Zysek-Nockowska
B-4, 3.51 71 320 40 34 ewa.zysek-nockowska@pwr.edu.pl

Mapa kampusu >>

Politechnika Wrocławska © 2018