TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Bazy danych

AccessEngineering

Wejście:
accessengineeringlibrary.com 
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:

 • pełnotekstowa baza referencyjna wydawnictwa McGraw-Hill Education oferuje:
  • ponad 700 książek inżynieryjnych (lista); w tym ok. 30 podręczników serii Schaum's Outlines;
  • ponad 900 materiałów wideo zawierających filmy instruktażowe tworzone przez ekspertów dla wyłącznych potrzeb bazy AccessEngineering;
  • mapy procesowe gotowe do użycia w prowadzeniu wykładów / kursów, na które składają się wprowadzenia tekstowe, tabele, rysunki, wykresy, schematy oraz materiały wideo;
  • kalkulatory pozwalające na sprawne obliczenia i symulacje wyników przy badaniach naukowych i rozwiązywaniu problemów;
  • ponad 4 500 interaktywnych grafów i tabel gotowych do użycia przy analizie danych w pracach badawczych / projektach;
 • zakres tematyczny: bionauka, chemia, mechanika, inżynieria lądowa i wodna, inżynieria przemysłowa, inżynieria środowiska, energetyka materiałoznawstwo, telekomunikacja, komunikacja, informatyka, zarzadzanie operacyjne, kompetencje biznesowe;
 • zasięg: od 1990, w wyborze od lat 50. XX w.

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl 

ACM
Wejście:
dl.acm.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • biblioteka Association for Computing Machinery (ACM DL) umożliwia dostęp do zasobów bieżących i archiwalnych kilku kolekcji wydawcy, m.in.:
  • czasopisma (journals);
  • magazyny komputerowe (magazines);
  • prace naukowe (transactions);
  • materiały konferencyjne (proceedings);
  • newslettery;
  • kilkanaście czasopism innych wydawców związanych tematycznie, m.in. Computational Linguistics, Linux Journal;
  • publikacje dla profesjonalistów, tzw. Special Interest Groups (SIGs).
  • baza danych Computing Reviews oferująca omówienia światowej literatury informatycznej,
 • zasięg: od 1954,
 • warunki korzystania: tłumaczenie licencji ACM,

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl

AGRO
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1992 (wybrane tytuły od 1950),
 • zawartość: artykuły z czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim (ponad 1070 tytułów, w tym ok. 87 pełnotekstowych), 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

aleBANK.pl
Wejście:
alebank.pl
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • umożliwia dostęp do czasopism:
  • BANK: miesięcznik finansowy,
  • Europejski Doradca Samorządowy,
  • Finansowanie Nieruchomości,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy.
  • Nowoczesny Bank Spółdzielczy,
 • wymaga indywidualnej rejestracji czytelników,
 • czasopisma oferowane są w ramach programu „Bankowość – Finanse – Samorząd – Wiedza on-line” organizowanego przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którego partnerem jest Politechnika Wrocławska,
 • zasięg: różna głębokość archiwów, 

Kontakt: honorata.niemiec@pwr.edu.pl

Analytical Abstract (Analytical WebBase)
Wejście:
pubs.rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1980,
 • zawartość: abstrakty prac naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach z zakresu chemii analitycznej (ponad 100 tytułów), także w książkach i normach, do części publikacji dostęp pełnotekstowy,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Arianta
Wejście:
arianta.pl
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: faktograficzna,
 • zawartość:  informacje o polskich naukowych i branżowych czasopismach elektronicznych (ponad 4080 tytułów, część z nich udostępnia na swoich witrynach pełne teksty artykułów),
 • uwagi: podaje również wskaźniki wartościujące dla czasopism, m.in. punktację MNiSW, Impact Factor, kategorię ERIH, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Dostęp: otwarty
Opis:
 • metawyszukiwarka zasobów naukowych gromadzonych w repozytoriach,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

BASPAW
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1973,
 • zawartość: artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (ok. 20 tytułów) oraz innych materiałach zgromadzonych w Bibliotece Technicznej Instytutu Spawalnictwa, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

BazEkon
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1992 (wybrane tytuły od 1960),
 • zawartość: artykuły z czasopism naukowych i gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych oraz instytucji naukowych, również pozarządowych (ok. 505 tytułów, w tym ok. 30 pełnotekstowych),
 • uwagi:  możliwość wyszukiwania cytowań za pomocą nakładki Cytowania w BazEkon, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

BazHum
Wejście:
bazhum.pl
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzna,
 • zasięg: od ok. 1850 (od pierwszych numerów czasopism do bieżących),
 • zawartość: artykuły z ogólnopolskich periodyków naukowych, a także prac naukowych uniwersytetów i ich wydziałów oraz innych instytucji i towarzystw naukowych (ok. 340 tytułów, w tym 13 pełnotekstowych),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

BazTech
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1998,
 • zawartość: artykuły z czasopism naukowych i branżowych, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz materiały konferencyjne (ok. 645 tytułów, w tym ok. 400 pełnotekstowych),
 • uwagi: możliwość wyszukiwania cytowań (bibliografie załącznikowe dołączane do artykułów od 2006),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Bazy Biblioteki Instytutu Techniki Budowlanej
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzna,
 • zasięg: od 1991 (publikacje ITB od 1945),
 • zawartość: opisy bibliograficzne różnych rodzajów dokumentów gromadzonych w Bibliotece ITB (książki, czasopisma, niepublikowane prace naukowo-badawcze ITB i COBRBI HYDROBUDOWA, aprobaty techniczne ITB i innych jednostek aprobacyjnych, instrukcje, poradniki i inne wydawnictwa ITB, normy z dziedziny budownictwa i nauk pokrewnych), a także publikacje pracowników ITB oraz certyfikaty ITB,
 • uwagi: wybrane dokumenty dostępne są w pełnym tekście (głównie aprobaty techniczne),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.

Bazy Urzędu Patentowego RP
Wejście:
uprp.pl
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzna (dokumenty patentowe),
 • zasięg: od 1984,
 • zawartość: opisy patentowe przedmiotów ochrony własności przemysłowej (m.in. wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze oraz oznaczenia geograficzne),
 • uwagi: zob. też Serwer Publikacji Urzędu Patentowego RP (w e-Zasobach),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Catalysts & Catalysed Reactions
Wejście:
rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • zasięg: od 2002,
 • zawartość:  artykuły z czasopism (ok. 40 tytułów) o tematyce obejmującej wszystkie aspekty badań katalitycznych wraz ze schematami reakcji chemicznych,
 • uwagi: baza została zamknięta i zastąpiona od 2015 przez Synthetic Reaction Updates,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Dostęp: otwarty
Opis:
 • baza abstraktowa publikowana przez akademie nauk Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry),
 • zawiera streszczenia artykułów z czasopism tego regionu z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

CERN Document Server (CDS)
Wejście:
cds.cern.ch
Dostęp: otwarty
Opis:
 • udostępnia opublikowane oraz zatwierdzone do druku artykuły (preprint) z zakresu nauk ścisłych i technicznych, zwłaszcza: energetyki, atomistyki, fizyki,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Chemical Hazards in Industry
Wejście:
pubs.rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1981,
 • zawartość: artykuły z czasopism (65 tytułów) na temat zagrożeń w przemyśle chemicznym i pokrewnych (zagrożenia chemiczne, biologiczne i przemysłowe, usuwanie, przechowywanie i transport odpadów niebezpiecznych, sprzęt ochronny, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, planowanie awaryjne, ustawodawstwo),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

ChemSpider
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ bazy: faktograficzna,
 • zawartość: ogromne źródło informacji o związkach chemicznych (ponad 34 mln obiektów), ich strukturze i właściwościach, uzupełnione o wiele dodatkowych danych, np. odnośniki do literatury (z linkami do pełnych tekstów), powiązane patenty, nazwy dostawców substancji chemicznych,
 • uwagi: możliwość wyszukiwania za pomocą wzorów strukturalnych, struktura cząsteczek w 3D,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

CiteSeer
Dostęp: otwarty
Opis:
 • zawiera e-printy i pełni funkcję indeksu cytowań dla literatury publikowanej w repozytoriach rozproszonych w Internecie,
 • umożliwia wyszukanie literatury z zakresu technologii informacyjnej,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

Civil Engineering Database (CEDB)
Wejście:
cedb.asce.org
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: czasopisma od 1958 (z abstraktami od 1970), książki od 1900,
 • zawartość: opisy bibliograficzne publikacji wydawanych przez American Society of Civil Engineers (czasopisma, książki, materiały konferencyjne, normy, instrukcje, magazyny, biuletyny i gazety),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Compendex
Wejście:
engineeringvillage.com
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • nauki inżynieryjne i techniczne (ok. 190 dyscyplin i specjalności),
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1969,
 • zawartość: jedno z największych i najbardziej kompletnych źródeł bibliograficznych z zakresu inżynierii, zawierające opisy i abstrakty publikacji wydawanych w 73 krajach całego świata przez prawie 2000 wydawców (artykuły z czasopism oraz książek, materiały konferencyjne oraz raporty),
 • uwagi: zawiera także dane archiwalne o innowacjach technicznych z lat 1884-1969 

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

Computing Reviews
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1974,
 • zawartość: przeglądy i streszczenia najważniejszych światowych publikacji (książki, artykuły, referaty) z zakresu technologii informacyjnych, informatyki i komputeryzacji,
 • uwagi: wspólne przedsięwzięcie wydawnictwa Association for Computing Machinery (ACM) oraz firmy ThinkLoud, Inc., we współpracy z ponad 1 000 recenzentów,
 • warunki korzystania: tłumaczenie licencji ACM,

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl

Current Contens
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1998,
 • zawartość: kompletne spisy treści oraz dane bibliograficzne z ok. 8 000 światowych czasopism i 2 000 książek naukowych, dostępne w ramach następujących serii tematycznych: Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Life Sciences (LS), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES) oraz Engineering, Computing & Technology (ECT),
 • uwagi: baza dostępna na platformie Web of Science firmy Thomson Reuters, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

DONA (Dorobek Naukowy Pracowników PWr)
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzna,
 • zasięg: publikacje od 1945, prace niepublikowane od 1969,
 • zawartość: opisy bibliograficzne publikacji pracowników PWr oraz prac niepublikowanych (raporty, referaty/komunikaty niepubl., prace doktorskie, zgłoszenia patentowe); wybrane rekordy mogą zawierać linki do pełnych tekstów,
 • uwagi: baza podaje dane wartościujące dla publikacji: punktacja MNiSW (od 2005), Impact Factor (od 1997), obecność na Liście Filadelfijskiej (od 1997) i liczba cytowań (od 2010), 

Kontakt: dona@pwr.edu.pl

EBSCO
Wejście:
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • serwis agregacyjny firmy EBSCO umożliwia korzystanie:
  • z pełnych tekstów ponad 12 500 czasopism, w ramach tematycznych baz danych dostępnych w projekcie eIFL Direct: 
   Academic Search Complete – baza wielodziedzinowa, obejmuje m.in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki techniczne;
   Agricola – nauki rolnicze i przyrodnicze;
   Business Source Complete – biznes i ekonomia;
   Energy & Power Source - energetyka 
   ERIC – edukacja i wychowanie;
   GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko;
   Health Source: Consumer Edition – wiedza o zdrowiu, odżywianiu itp.;
   Health Source: Nursing/Academic Edition – opieka nad chorymi;
   Library, Information Science & Technology Abstracts – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa;
   MasterFILE Premier – baza wielodziedzinowa przeznaczona również dla bibliotek publicznych, oferuje zdjęcia, mapy, biogramy itp.;
   MEDLINE – nauki medyczne i biomedyczne, ochrona zdrowia;
   Newspaper Source – teksty artykułów z prasy, głównie amerykańskiej;
   Regional Bussiness News – zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze dot. USA; 
   Shock & Vibration Digest – zagadnienia dot. wstrząsów i drgań, technologii drgań i hałasu w m.in. technologii budowy maszyn, budownictwie, projektowaniu;
   Teacher Reference Center - pedagogika,
  • 9 e-książek w modelu single user (pojedynczy Użytkownik) zakupionych w ramach realizacji projektu Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej – poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,
 • zasięg: różna głębokość archiwów, 
 • warunki korzystania: licencja EBSCO,

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pllukasz.bejnar@pwr.edu.pl (e-Książki)

EMIS Intelligence
Wejście:
emis.com
Dostęp: z sieci PWr
Opis:
 • umożliwia dostęp do kilkuset krajowych źródeł informacji obejmujących zagadnienia gospodarcze i przemysłowe, ekonomię, finanse, prawo,
 • Baza EMIS – opcja Region obejmuje rynki:
  • region Europy Środkowo-Wschodniej: Białoruś, Czechy, Węgry, Republiki Nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina,
  • region Europy Południowo-Wschodniej: Bułgaria, Półwysep Bałkański (Albania, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Słowenia), Mołdawia, Rumunia, Serbia, Turcja,
 •  zawiera:
  • pełne teksty artykułów z prasy codziennej i czasopism branżowych,
  • pełne teksty artykułów agencyjnych,
  • sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych,
  • analizy i raporty branżowe, informacje o firmach,
  • notowania giełdowe,
  • dane statystyczne,
  • dane makroekonomiczne.
 • zasięg: różna głębokość archiwów,
 • warunki korzystania: wyciąg z umowy EMIS,
 • pracownicy Uczelni zainteresowani korzystaniem z serwisu spoza sieci komputerowej PWr mogą uzyskać czasowy dostęp (tylko 90-dniowy) do tej bazy wysyłając zgłoszenie z poczty elektronicznej w domenie PWr równocześnie podając imię i nazwisko, numer telefonu służbowego oraz jednostkę organizacyjną na adres: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl, zwrotną pocztą zgłaszający otrzyma login i hasło uprawniający do korzystania z serwisu EMIS,

Liczba jednoczesnych Użytkowników: 60 na platformę,

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl 

Espacenet
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: pełnotekstowa (dokumenty patentowe),
 • zasięg: od 1836,
 • zawartość: dokumenty patentowe z Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dane bibliograficzne patentów z ponad 90 krajów, także z Polski,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

EuDML European Digital Mathematics Library
Wejście:
eudml.org
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zasięg: zdigitalizowane publikacje sięgające XVI wieku,
 • zawartość: artykuły z czasopism oraz książki (ponad 230 000 europejskich publikacji matematycznych), głównie w języku angielskim, ale też francuskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim i polskim (częścią bazy jest Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa),
 • uwagi:  możliwość przeglądania publikacji za pomocą przedmiotowej klasyfikacji matematycznej Mathematics Subject Classification (MSC) oraz wyszukiwania za pomocą formuł matematycznych (TeX, MathML),
ICONDA
Wejście:
ovidsp.ovid.com
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1975,
 • zawartość: artykuły z czasopism (ponad 400 tytułów) i książek, materiały konferencyjne oraz raporty badawcze i biznesowe z 23 krajów, opisy projektów badawczych z zakresu: architektury, urbanistyki, inżynierii lądowej i wodnej, konstrukcji budowlanych, zużycia i konserwacji budowli, materiałów i usług budowlanych, planowania przestrzennego, mechaniki podłoża i geotechniki, techniki konserwacyjnych,
 • warunki korzystania: licencja ICONDA,

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

IEEE
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • serwis IEEEXplore udostępnia zawartość następujących pakietów: 
  • Journals & Magazines 
   • ok. 150 tytułów wydawanych aktualnie przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) wraz z pełnymi archiwami od 1988 r. oraz w wyborze archiwami sięgającymi lat 90. XIX w.; ponadto archiwa ok. 140 czasopism zamkniętych,
   • ok. 30 tytułów publikowanych aktualnie przez IET (The Institution of Engineering and Technology), powstały z połączenia: IEE (Institution of Electrical Engineers) and the IIE (The Institution of Incorporated Engineers); ponadto archiwa ok. 90 czasopism zamkniętych,
  • Conference Proceedings – ok. 20 000 materiałów z konferencji, sympozjów i warsztatów organizowanych przez IEEE lub IET,
  • Standards – ok. 1 600 opublikowanych standardów opracowanych przez IEEE,
 • zasięg: od 1988, w wyborze od 1872,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

INFORLEX.PL Ekspert
Wejście:
inforlex.pl 
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zasięg: różna głębokość archiwów (dotyczy źródeł czasopiśmienniczych),
 • zawartość: akty prawne, orzeczenia, interpretacje urzędowe, kodeksy i dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, porady, komentarze prawne i komentarze ekspertów oraz pełnotekstowe archiwum czasopism wydawanych przez INFOR PL S.A. (m.in. Biuletyn VAT, Gazeta Prawna, Poradnik Oświatowy),
 • uwagi: baza zawiera także aktywne formularze oraz wzory dokumentów i umów oraz dodatkowe narzędzia, np. kalkulatory, bazy danych: KRS, REGON, Ksiąg Wieczystych,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

International NuclearInformation System (INIS)
Wejście:
iaea.org
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1970,
 • zawartość: artykuły czasopism, raporty naukowe i techniczne, referaty konferencyjne i dysertacje, zawierające informacje na temat inżynierii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz pokojowego wykorzystania energii atomowej w rolnictwie, medycynie i przemyśle,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Journal Citation Reports
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • narzędzie do oceny czasopism naukowych, zawiera informacje o ponad 11900 tytułach czasopism i wskaźniki bibliometryczne m.in. Impact Factor, obliczane w oparciu o cytowania w tych czasopismach,
 • dostępne są  dwa wydania: JCR Science Edition oraz JCR Social Sciences Edition,
 • zasięg: od 1997,
 • uwagi: wersja drukowana za lata 1975 - 1996 dostępna lokalnie:

Dział Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych 
bud. D-21, wejście A, pok. 101 i 104 
tel.: 71 320 23 08, 71 320 29 03, 71 328 62 12 
e-mail: infnauk@pwr.edu.pl 
pn-pt 800-1800

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic)
Dostęp: otwarty
Opis:
 • zawiera informacje o publikacjach naukowych wydawanych w Japonii (czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania),
 • większość czasopism umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów, czasem po spełnieniu dodatkowych warunków, np. indywidualna rejestracja czytelnika, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

Laboratory Hazards Bulletin
Wejście:
pubs.rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1978,
 • zawartość: artykuły z czasopism (65 tytułów) na temat zagrożeń w pracy laboratoryjnej (zagrożenia chemiczne i biologiczne, przecieki, wycieki i nieplanowane uwolnienia substancji, skażenia, pożary i eksplozje, gospodarka odpadami niebezpiecznymi, a także środki ostrożności oraz prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

LEX
Wejście:
poniżej
Dostęp:
 lokalny w Intranecie PWr oraz lokalnie w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej,
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zasięg: od 1918,
 • zawartość: teksty polskich aktów prawnych (Dziennik Urzędowy i Monitor Polski), tekstów aktów prawnych z wybranych resortowych dzienników urzędowych (MEN, MF, MPiPS, MS, MSWiA, MZiOS, NBP, ZUS), aktów prawa miejscowego oraz wybór aktów prawa Unii Europejskiej, a także projekty ustaw, orzecznictwo, komentarze i piśmiennictwo,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

MathSciNet (Mathematical Reviews)
Wejście:
ams.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1810,
 • zawartość: dane bibliograficzne, streszczenia, przeglądy i recenzje naukowych publikacji z zakresu matematyki i jej zastosowań,
 • uwagi: baza jest kontynuacją wydawnictwa drukowanego Mathematical Review, ukazującego się od 1940 roku,

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

Methods in Organic Synthesis
Wejście:
pubs.rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-faktograficzna,
 • zasięg: od 1998,
 • zawartość: artykuły z czasopism (ok. 40 tytułów) na temat syntezy organicznej wraz ze schematami reakcji chemicznych,
 • uwagi: baza została zamknięta i zastąpiona od 2015 przez Synthetic Reaction Updates,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

MIT Open Course Ware
Wejście:
ocw.mit.edu
Dostęp: otwarty
Opis:
 • otwarte zasoby edukacyjne Massachusetts Institute of Technology,

Kontakt: lukasz.bejnar@pwr.edu.pl

Natural Product Updates
Wejście:
pubs.rsc.org
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-faktograficzna,
 • zasięg: od 1998,
 • zawartość: artykuły z czasopism (ok. 40 tytułów) na temat chemii produktów naturalnych wraz ze schematami reakcji chemicznych, informacje obejmują izolację nowych produktów naturalnych, biosyntezy, wyjaśnienia struktury, syntezy i badania aktywności biologicznej, 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Nauka Polska
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: faktograficzna,
 • zasięg: od 1990,
 • zawartość: informacje o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych lub wspierających naukę oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i ­konferencjach naukowych, dostępne w ramach baz: ­
  • Instytucje,
  • Ludzie nauki,
  • Prace badawcze (system SYNABA),
  • Konferencje naukowe, targi i wystawy,
  • Archiwalne projekty badawcze,
 • uwagi: baza tworzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Notoria OnLine
Wejście:
ir.notoria.pl (z komputerów PWr dla jednego użytkownika, wymagane logowanie - login: polwroc, hasło: KgT2kPyb)
Dostęp: z sieci PWr
Opis:
 • typ: faktograficzna,
 • zakres: stan aktualny,
 • zawartość: ujednolicone sprawozdania i raporty finansowe, informacje o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach, bieżące i historyczne informacje o strukturze akcjonariatu, informacje o składach zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami członków, komunikaty ESPI i EBI, notowania i wskaźniki giełdowe,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

OAIster
Dostęp: otwarty
Opis:
 • globalna metawyszukiwarka zasobów zawartych w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

OpenAIRE
Wejście:
openaire.eu
Dostęp: otwarty
Opis:
 • platforma wyszukiwawcza dla repozytoriów o znaczeniu naukowym umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie zasobów europejskich repozytoriów, powstała na bazie projektu DRIVER,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

OpenDOAR
Wejście:
opendoar.org
Dostęp: otwarty
Opis:
 • rejestr repozytoriów i metawyszukiwarka obiektów z nich zawartych,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

OpenThesis
Dostęp: otwarty
Opis:
 • umożliwia dostęp do dysertacji, rozpraw oraz innego rodzaju prac powstających w uczelniach,
 • spośród zarejestrowanych ponad 400 000 prac (zawierających opis bibliograficzny lub abstrakt), wiele oferuje wersję pełnotekstową,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

Otwarte Zasoby Edukacyjne PWr (OZE PWr)
Dostęp:otwarty
Opis:

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to serwis opracowany przez Dział E-learningu Politechniki Wrocławskiej, który funkcjonuje od 2015 r. Jego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich internetowych materiałów dydaktycznych (dostępnych na licencjach Creative Commons) autorstwa pracowników naszej uczelni.Udostępniane kursy są skarbnicą wiedzy dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz miłośników i pasjonatów nauk ścisłyc h. 

Polecamy kursy:

 • Analiza matematyczna 1 – ćwiczenia (kurs interaktywny), 
  Analiza matematyczna 1 – zbiór zadań z rozwiązaniami (kurs wideo),
 • Fizyka 1 – ćwiczenia (kurs interaktywny). 

Kursy interaktywne z Analizy i Fizyki oprócz tradycyjnych treści i ilustracji zawierają animacje, ćwiczenia oraz krótkie testy sprawdzające. Informacje zwrotne przekazywane są odbiorcy w formie wskazówek i odpowiedzi. Wzmacnia to jego zaangażowanie w proces uczenia się i zwiększa poziom zrozumienia nowych treści. 

Zbiór zadań z Analizy matematycznej (kurs wideo), to cykl nagrań, w których doc. Janusz Górniak prezentuje rozwiązania 290 zadań z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. Scenariusz całej serii odzwierciedla typowe listy zadań, które mogą być rozwiązywane przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Każdy z odcinków ma praktyczny spis treści ułatwiający przejścia do kolejnych przykładów (zadań z rozwiązaniami) lub do kompendium niezbędnej wiedzy. 

Kontakt: eportal@pwr.edu.pl 

Perinorm Europe
Dostęp: lokalny
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: stan aktualny,
 • zawartość: opisy norm i przepisów technicznych z zakresu wszystkich dziedzin nauki, techniki i gospodarki (normy wybranych krajów w Europie, normy europejskie i międzynarodowe, w tym: ISO, IEC, ITU, ETSI, CEN i CENELEC),
 • uwagi: opisy zawierają abstrakt, słowa kluczowe oraz informacje nt. powiązań określonej normy z innymi normami,

Kontakt: pin@pwr.edu.pl

Polish Scientific Journals Database (PSJD)
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: 1992,
 • zawartość: artykuły z polskich czasopism naukowych, wydawanych przez uczelnie wyższe, instytuty PAN oraz towarzystwa naukowe (119 tytułów, w tym 97 pełnotekstowych),
 • uwagi: archiwum bazy PSJC znajduje się pod adresem (ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2013),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

POLON – Zestawienie polskich czasopism naukowych wydawanych przez jednostki naukowe
Dostęp: otwarty
Opis:
 • zestawienie czasopism zarejestrowanych w systemie POLON wraz z możliwością wyszukiwania, zawierające m.in. informacje o jednostkach wydających czasopismo, periodyczności, nakładzie i dostępie do tekstu. 

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Polska Bibliografia Naukowa
Dostęp: otwarty
Opis:
 • gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych,
 • zawiera punktację ministerialną czasopism oraz podstawowe informacje przydatne do ewaluacji czasopism i dorobku naukowego,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Polskie Normy (Katalog Polskich Norm PKN)
Wejście:
sklep.pkn.pl
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: katalog,
 • zasięg: stan aktualny,
 • zawartość: opisy obowiązujących norm polskich oraz informacje o normach wycofanych (baza zawiera wyłącznie dane bibliograficzne, bez pełnych tekstów),
 • uwagi: katalog dostępny na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

Kontakt: pin@pwr.edu.pl

PQDT Open
Dostęp: otwarty
Opis:
 • repozytorium firmy ProQuest oferujące dostęp do ponad 31 000 rozpraw lub dysertacji opublikowanych w modelu Open Access,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

ProQuest
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zawartość: 17 tys. czasopism pełnotekstowych oraz ok. 2,5 mln dysertacji w ramach dostępnych baz danych:
  • ProQuest Central, ­ 
  • ProQuest Dissertations & Theses A&I – abstrakty ok. 4,6 mln dysertacji,
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – pełne teksty ponad 2,5 mln dysertacji,
 • zasięg: różna głębokość archiwów, 
 • uwagi: dostępny interfejs w języku polskim,
 • warunki korzystania: wyciąg z licencji Proquest,

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl

ProQuest Dissertations & Theses Global
Dostęp: z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zasięg: od 1743,
 • zawartość: ok. 2,5 mln pełnotekstowych dysertacji z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych reprezentowanych w PQDT Global,
 • uwagi: dostęp do abstraktów ponad 4,6 mln dysertacji,
 • warunki korzystania: wyciąg z licencji Proquest,

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

PubChem
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-faktograficzna,
 • zawartość: informacje o związkach chemicznych, substancjach (mieszaniny, ekstrakty, związki kompleksowe) oraz ich aktywności biologicznej, dostępne w ramach 3 baz: Substance, Compound i BioAssay; baza zawiera także patenty,
 • uwagi: możliwość wyszukiwania za pomocą struktur chemicznych 3D,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

PubMed
Dostęp: otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1809,
 • zawartość: ponad 24 miliony rekordów publikacji medycznych indeksowanych w bazie Medline, a także artykułów z innych czasopism naukowych z zakresu nauk podstawowych i przyrodniczych (związanych tematycznie z medycyną) i książek on-line,
 • uwagi: rekordy mogą zawierać linki do pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych z bazy PubMed Central (ok. 3,5 mln dokumentów) lub stron internetowych wydawców,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Reaxys
Wejście:

reaxys.com

Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-faktograficzna,
 • zasięg: od 1771,
 • zawartość: informacje z czasopism naukowych i patentów, dostępne w przeszłości w ramach baz:­
  • Beilstein – związki organiczne,
  • Gmelin – związki nieorganiczne i metaloorganiczne,
  • Patent Chemistry Database – zbiór chemicznych informacji patentowych,
 • uwagi: dostępne zaawansowane możliwości wyszukiwania, m.in. za pomocą substancji, reakcji chemicznych, wzorów strukturalnych, właściwości chemicznych,
 • warunki korzystania: tłumaczenie licencji Elsevier

Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl

ROAR
Wejście:

roar.eprints.org

Dostęp:otwarty
Opis:
 • rejestr repozytoriów i metawyszukiwarka obiektów z nich zawartych,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

RSC
Wejście:

pubs.rsc.org

Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • serwis Royal Society of Chemistry (RSC) oferuje dostęp do: 
  • pełnych tekstów ponad 30 czasopism bieżących,
  • archiwów ponad 70 czasopism publikowanych od lat 40. XIX w.,
  • 1 serii książkowej,
  • 6 faktograficznych baz danych (związki chemiczne, modele),
 • zasięg: od 1841­­,
 • warunki korzystania: wyciąg z tłumaczenia licencji RSC,

 Kontakt: elzbieta.wanczyk@pwr.edu.pl

SAWIOS
Wejście:

ios.krakow.pl

Dostęp:otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1988,
 • zawartość: artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiały konferencyjne, poświęcone tematyce: metod obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki, obrabiarek i narzędzi skrawających, przyrządów obróbkowych, metrologii technicznej, metod i technik montażu, komputerowego wspomagania technologicznego przygotowania produkcji, systemów sterowania i systemów jakości,
 • uwagi: baza indeksuje materiały gromadzone w Bibliotece Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

SciFinder (Chemical Abstracts)
Wejście:

scifinder.cas.org (dla zarejestrowanych Użytkowników)

origin-scifinder.cas.org (rejestracja nowych Użytkowników, wyłącznie na komputerach w sieci PWr, wymagany adres uczelniany) 

Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • wymagana indywidualna rejestracja z komputera w sieci uczelnianej,
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa
 • zasięg: od 1907 (wybrane materiały od połowy XIX wieku)
 • zawartość: najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej z danymi bibliograficznymi oraz informacjami o związkach i reakcjach chemicznych, pochodzącymi z wyselekcjonowanych czasopism chemicznych (ok. 1500 tytułów), naukowych i technicznych (ok. 9000), materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, raportów technicznych, preprintów oraz patentów, dostępnymi w ramach baz:
  • CAplus – literatura naukowa i patenty,
  • CAS REGISTRY – substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne (ok. 91 mln substancji i 65 mln sekwencji chemicznych),
  • CASREACT – reakcje chemiczne (ok. 77 mln reakcji i 13 mln preparatów syntetycznych),
  • CHEMCATS – katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców (ponad 94 mln produktów od ok. 1100 dostawców),
  • CHEMLIST – zarejestrowane substancje chemiczne dostępne na światowych rynkach od 1981,
  • CIN (Chemical Industry Notes) – informacje z publikacji branżowych od 1974, dotyczące określonych produktów chemicznych,
  • MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markush’a z patentów od 1988,
 • uwagi: możliwość wyszukiwania po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

SciTech Connect
Wejście:

www.osti.gov

Dostęp:otwarty
Opis:
 • typ: bibliograficzna (w wyborze pełnotekstowa),
 • zasięg: od 1943,
 • zawartość: opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów, rekordów baz danych oraz pełne teksty raportów z badań naukowych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (ok. 300 tys.),
 • uwagi: możliwość wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki semantycznej,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Scopus
Wejście:

scopus.com

Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1960 (wybrane zasoby archiwalne od 1823),
 • zawartość: największa wielodziedzinowa baza danych na świecie, zawiera ponad 57 mln rekordów z literatury naukowej: artykułów z czasopism naukowych (ponad 21 tys. tytułów czasopism), materiałów konferencyjnych (ok. 6,8 mln referatów), książek i serii książkowych (ponad 90 tys. tytułów), patentów (ok. 27 mln dokumentów),
 • uwagi: zaawansowane możliwości wyszukiwania i narzędzia do analizowania źródeł, funkcja wyszukiwania cytowań i sprawdzania indeksu Hirscha (dla publikacji od 1996),

Warunki korzystania: wyciąg z umowy Scopus

Kontakt: infnauk@pwr.edu

P
Serwer Publikacji Urzędu Patentowego RP
Wejście:

pubserv.uprp.pl

Dostęp:otwarty
Opis:
 • typ: pełnotekstowa,
 • zasięg: od 1924 (opisy patentowe),
 • zawartość: pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uwagi: dokumenty trafiają do bazy w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie UPRP - Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

SHERPA/RoMEO
Wejście:

sherpa.ac.uk

Dostęp:otwarty
Opis:
 • umożliwia sprawdzenie polityki ponad 1100 światowych wydawców w zakresie sprzyjania rozwiązaniom dotyczącym autoarchiwizacji przez autorów swoich prac w repozytoriach,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl 

SYMPOnet
Dostęp:otwarty
Opis:
 • typ: katalogowa,
 • zasięg: od 1980 (wybrane opisy z lat wcześniejszych),
 • zawartość: informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych (z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych i zagranicznych), wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej, znajdujących się w bibliotekach polskich,
 • uwagi: baza została zamknięta w 2014,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

SYNABA
Wejście:

nauka-polska.pl

Dostęp:otwarty
Opis:
 • typ: faktograficzna,
 • zasięg: od 1999,
 • zawartość: informacje o pracach naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych, ekspertyzach naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych,
 • uwagi: szczegółowe opisy prac (np. informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji prac)oraz zaawansowane możliwości wyszukiwania,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Ulrichsweb
Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: faktograficzna,
 • zawartość: informacje na temat czasopism akademickich i naukowych, e-czasopism, publikacji i pism fachowych oraz branżowych, magazynów popularnych, gazet, biuletynów publikowanych w ponad 200 krajach, ukazujących się na bieżąco, jak też zawieszonych i archiwalnych/zamkniętych (ponad 300 tys. tytułów),
 • uwagi: szczegółowe opisy czasopism, zawierające m.in. informacje o indeksowaniu w bazach,
 • warunki korzystania: wyciąg z umowy Ulrichsweb

Kontakt: krzysztof.moskwa@pwr.edu.pl

Web of Science Core Collection
Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1945 (różny, w zależności od bazy),
 • zawartość: artykuły z czasopism z tzw. „listy filadelfisjkiej” (ok. 12,5 tys. tytułów czasopism) oraz materiały konferencyjne (ok. 196 tys. konferencji), dostępne w ramach indeksów:
  • Science Citation Index Expanded (1945- ),
  • Social Sciences Citation Index (1956- ),
  • Arts & Humanities Citation Index (1975- ),
  • Conference Proceedings Citation Index - Science (1990- ),
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990- ),
  • Book Citation Index - Science (BKCI-S) - (2010-),
  • Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - (2010-),
 • uwagi: główne źródło do analiz bibliometrycznych, zaawansowane narzędzia do wyszukiwania cytowań, sprawdzania indeksu Hirscha,
 • warunki korzystania: wyciąg z umowy,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

WebCSD (Cambridge Structural Database)
Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-faktograficzna,
 • zasięg: od 1925,
 • zawartość: informacje bibliograficzne, chemiczne i krystalograficzne, dotyczące struktur związków organicznych oraz metaloorganicznych,
 • uwagi: zaawansowane możliwości wyszukiwania, wizualizacji i przeglądanie struktur krystalicznych,

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

zbMATH (Zentralblatt MATH)
Wejście:

zbmath.org

Dostęp:z sieci PWr i poprzez PROXY
Opis:
 • typ: bibliograficzno-abstraktowa,
 • zasięg: od 1868,
 • zawartość: największe źródło informacji matematycznej, zawiera ponad 3 mln rekordów z literatury naukowej: artykułów z czasopism i serii matematycznych (ok. 3000 tytułów) oraz książek (ok. 170 tys. tytułów), a także sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów,
 • uwagi: możliwość przeglądania publikacji za pomocą przedmiotowej klasyfikacji matematycznej Mathematics Subject Classification (MSC) oraz wyszukiwania za pomocą formuł matematycznych (LaTeX),

Kontakt: infnauk@pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska © 2018